Mạng xã hội mua bán, Hệ sinh thái trực tuyến hỗ trợ kinh doanh từ A - Z cho các cá nhân, tiểu thương, doanh nghiệp vừa và nhỏ