cách luyện thi IELTS, tag của Laptop cũ, nội dung mới nhất về cách luyện thi IELTS, Trang 1


.
Làm thế nào để tự học tiếng Anh và đạt 8.5 IELTS

Làm thế nào để tự học tiếng Anh và đạt 8.5 IELTS

1. Tra từ điển Anh-Anh: Một trong những thói quen hiệu quả để học từ mới là tra từ điển Anh-Anh thay vì Anh-Việt, hoặc song song với từ điển Anh-Việt. Phương pháp này nhằm vào hai mục đích: giúp hiểu rõ bản chất của từ, vì ý nghĩa của từ sẽ được